Porównaj (0 / 0)

Programowanie pilota w modelu Aqua+ Multiclean X10

Komfort dla każdego

  1. Nacisnąć przycisk “power” na urządzeniu i trzymać naciśnięty w momencie włączania wtyczki do gniazdka 
  2. Puścić przycisk – dioda “min” powinna się świecić
  3. Gdy świeci się dioda “min” nacisnąć przycisk na pilocie i trzymać do momentu zapalenia się dwóch kolejnych zielonych diód.
  4. Pilot jest zaprogramowany.